Wij stellen de privacy van onze klant centraal bij alles wat we doen. Wij hopen dat het onderstaande privacybeleid duidelijk en makkelijk te begrijpen is. Wij behouden ons het recht om dit beleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken.

Als ons beleid wordt bijgewerkt, publiceren we dit steeds op onze website (www.franksmile.nl). Je kunt ons beleid steeds raadplegen als je van plan bent ons persoonlijke informatie te verzenden. Ons privacybeleid geldt voor al onze klanten, inclusief de bezoekers van onze website. 

JOUW GEGEVENS

Wij verwerken alle gegevens die je verstrekt wanneer je een formulier invult op onze website of indien je contact met ons hebt opgenomen. De details van alle transacties uitgevoerd via onze systemen, informatie over je websitebezoek en de gegevens over bronnen die je bezoekt tijdens het bezoek. Alle gegevens (persoonlijke informatie) door jou aan Franksmile – Kurfürst 1578 GmbH verstrekt, wordt als volledig en correct beschouwd.

Bij het leveren van goederen en diensten of wanneer je onze website bezoekt, is het mogelijk dat wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen. Wij classificeren deze gegeven als volgt:

 • Identiteitsgegevens

   

  Waaronder voornaam, achternaam, aanspreking, geboortedatum en geslacht.

 • Contactgegevens

   

  Waaronder factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers.

 • Financiële gegevens

   

  Waaronder bankrekening, betaalkaart gegevens en andere benodigde betalingsgegevens (afhankelijk van de geselecteerde betaalmethode).

 • Transactiegegevens

   

  Waaronder de details over de betalingen van en naar jou en andere gegevens van producten en diensten die je bij ons hebt gekocht.

 • Technische gegevens

   

  Waaronder IP-adres, logingegevens, browsertype en versie, instellingen met betrekking tot de tijdzone en locatie, browserplug-ins en versies, besturingssysteem, platform en andere technologie op de toestellen die je gebruikt om deze website te bezoeken.

 • Profielgegevens

   

  bevat de informatie over jouw aankopen, bestellingen, je voorkeuren, feedback en antwoorden op vragenlijsten.

 • Gebruiksgegevens

   

  bevat de informatie over hoe je onze website, producten en diensten gebruikt.

 • Marketing en communicatie gegevens

   

  bevat je voorkeuren met betrekking op de marketing die je van ons en derden ontvangt en eveneens je communicatievoorkeuren.

 • Behandelingsgerelateerde gegevens

   

  bevat de informatie die je aan ons verstrekt met betrekking tot de bestelling en het behandelingsproces, waaronder de informatie over je tandheelkundige geschiedenis en andere gerelateerde medische aandoeningen.

Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid stem je er ook mee in om alleen informatie over jezelf bekend te maken. Als we mogelijke fraude of een valse identiteit vermoeden, hebben wij het recht om deze informatie door te geven aan de hiervoor bevoegde overheidsinstanties. Deze instanties kunnen verdere controles uitvoeren die mogelijk invloed hebben op je persoonlijke gegevens, zoals je kredietgeschiedenis.

Waarvoor gebruiken we je persoonlijke gegevens?

We gebruiken je persoonlijke gegevens voor het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten, waaronder de voorziening van de producten en diensten die je hebt aangevraagd. De gebruikte informatie stelt ons in staat beslissingen te nemen die onze dienstverlening verbeteren. We kunnen je gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, maar alleen als we daar je uitdrukkelijke toestemming voor hebben gekregen of als je een bestaande klant bent en de mogelijkheid hebt gekregen je af te melden wanneer je gegevens voor het eerst werden verzameld. Als wij wettelijk verplicht worden, zullen wij je gegevens doorgeven aan de overheid indien zij dit nodig achten in het belang van het onderzoek.

Wij trachten onze gegevens efficiënt te verwerken en gebruiken ze alleen wanneer nodig om je de beste dienstverlening te bieden. Wij kunnen je gegevens ook gebruiken om de klantbeleving te verbeteren, statistische analyses uit te voeren, het kredietrisico te beoordelen of de bruikbaarheid voor producten van derden te evalueren.

Naast persoonlijke en financiële gegevens, verzamelen wij eveneens informatie over je computer, zoals het IP-adres, besturingssysteem en browertype. Wij gebruiken 'cookies' die informatie opslaan in je browser. De meeste websites gebruiken cookies om de algehele ervaring van de klant te verbeteren. Wij kunnen zo de werking van de website optimaliseren en relevante informatie op het juiste moment tonen.

Je persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt zoals uiteengezet in dit privacybeleid en binnen de bepalingen van de wet op privacy. Wij gebruiken je persoonlijke gegevens voornamelijk in de volgende omstandigheden:

 • Wanneer we het contract uitvoeren dat we met je aangaan of reeds zijn aangegaan.

 • Wanneer het nodig is voor onze wettelijke belangen (of die van een derde partij) en jouw belangen en wanneer jouw fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan die belangen.

 • Wanneer we aan wettelijke verplichtingen moeten gehoorzamen.

Voor de verwerking van je persoonlijke gegevens hebben we legaal gezien geen toestemming nodig, maar we zullen steeds je toestemming vragen voor we je directe marketing communicatie van derden sturen via e-mails of sms'en. Neem contact met ons op als je je toestemming voor markerting wilt intrekken.

In onderstaande tabel wordt uitgelegd hoe we je gegevens gebruiken en de juridische basis op welke we vertrouwen. Waar nodig hebben we ook onze legitieme belangen aangegeven.

Merk op dat er mogelijk meer dan één wettelijke reden is om de verwerking van je persoonlijke data te motiveren, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we je gegevens gebruiken. Gelieve contact op te nemen als je meer informatie nodig hebt over de specifieke wettelijke basis waarop we de verwerking van je gegevens motiveren en meer dan één reden staat aangegeven in de onderstaande tabel.

Sommige gegevens kunnen worden opgevraagd door de plaatselijke wetgeving, rechtshandhavingprocedures of andere instanties met relevante bevoegdheden of jurisdictie. Als je de gevraagde gegevens niet verstrekt, is het mogelijk dat wij niet effectief of helemaal niet in staat zijn je te voorzien met onze producten en diensten.

Marketing

Wij bieden je de keuze om zelf te bepalen hoe wij je persoonlijke gegevens gebruiken, in het bijzonder met betrekking tot marketing en reclame.

Je krijgt marketingberichten van ons als je bij ons iets hebt gekocht of informatie hebt opgevraagd en je niet hebt afgemeld voor het ontvangen van marketing.

Wij vragen je uitdrukkelijke toestemming voor we je informatie delen met derden voor marketingdoeleinden.    

Als je wil dat wij of derden met wie we informatie delen, geen contact meer opnemen voor marketingdoeleinden, dan heb je daar het recht op. Neem contact met ons op via: support@franksmile.com of stuur een brief naar: Charlottenstraße 4, 10969 Berlijn, Duitsland en stel ons op de hoogte van je beslissing.

BEVEILIGING EN OPSLAG VAN GEGEVENS

Wij doen ons best om de met ons gedeelde persoonlijke gegevens te beschermen. Wij beschermen deze informatie tijdens de overdracht met behulp van de secure socket layer (SSL) encryptietechnologie. Franksmile – Kurfürst 1578 GmbH gebruikt niet alleen firewalls maar ook de laatste encryptietechnologie om onze website en klantgegevens te beveiligen en te versleutelen.

We behouden je persoonlijke gegevens maar voor zolang nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij ze verzameld hebben en eveneens om te voldoen aan alle wettelijke, regelgevende, fiscale of boekhoudkundige vereisten. In het geval van een klacht of mogelijke rechtszaak met betrekking tot onze wederzijde relatie, kunnen wij je persoonlijke gegevens langer bewaren.

Bij het bepalen van de gepaste bewaartermijn van persoonlijke gegevens, nemen we verschillende aspecten in overweging: het aantal, de aard en de gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico op schade bij ongeoorloofd gebruik van je gegevens, het doel waarvoor we je gegevens verwerken, of we deze doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, en de toepasbare wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of andere vereisten.

IP-ADRESSEN EN COOKIES

Via onze website verzamelen wij informatie over je computer, waaronder je IP-adres, browsertype en versie, en bestuurssysteem. Wij gebruiken deze informatie voor onze systeemadministratie en om de geaggregeerde informatie door te geven aan onze adverteerders. Al deze informatie dient om statistieken bij te houden. Er wordt geen individuele informatie opgeslagen waaruit een individu kan worden geïdentificeerd.

Opmerking: het is mogelijk dat partners en adverteerders cookies gebruiken op onze site. Wij hebben geen toegang tot de gegevens van deze cookies, noch enige controle. Als je geen cookies tot je systeem wilt toelaten, dan kun je de browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Deze instellingen zorgen er echter voor dat je niet ten volle gebruik kunt maken van deze website.

JE RECHTEN

In bepaalde omstandigheden heb je rechten op basis van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot je persoonlijke gegevens.

In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming heb je het recht om alle door ons verzamelde gegevens op te vragen. Als je deze gegevens wil opvragen, schrijf dan een brief naar Charlottenstraße 4, 10969 Berlijn, Duitsland of mail ons: support@franksmile.com.  

Je hoeft niets te betalen om je gegevens op te vragen (of om een van de andere rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter wel een redelijke vergoeding aanrekenen als je verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. In deze omstandigheden kunnen wij ook verzaken aan je verzoek.

Wij trachten alle legitieme verzoeken binnen de maand te beantwoorden. In enkele gevallen kan het langer duren dan een maand, bijvoorbeeld in het geval van een complex verzoek of bij een groot aantal verzoeken. In dit geval zullen wij je op de hoogte houden.

Je hebt het recht op:

Verzoek tot wijziging van de door ons verzamelde persoonlijke gegevens. Dit stelt je in staat om onvolledige of onnauwkeurige gegevens te wijzigen. Indien we dit nodig achten, kunnen de nieuwe gegevens door ons gecontroleerd worden op juistheid.

Verzoek tot verwijdering van je persoonlijke gegevens. Je kunt ons vragen om persoonlijke gegevens te verwijderen wanneer er geen goede reden voor ons is om deze te blijven verwerken. Je hebt ook het recht om ons te vragen je gegevens te verwijderen in de volgende gevallen: indien je succesvol je recht hebt uitgeoefend om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens, wanneer wij je gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer we verplicht zijn je persoonlijke gegevens te verwijderen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er rekening mee dat het niet altijd mogelijk is om te voldoen aan je verzoek tot verwijdering wegens specifieke juridische redenen die, indien van toepassing, met jou op verzoek zullen worden meegedeeld.

Bewaar tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens wanneer we steunen op een legitiem belang (of van een derde partij) en er is iets in je specifeke situatie waarom je bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond, omdat het volgens jou ingaat tegen je basisrechten en vrijheden. Je kunt ook bewaar maken wanneer we je persoonlijke gegevens verwerken voor direct marketing. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om je gegevens te verwerken die voorrang hebben op je rechten en vrijheden.

Verzoek op beperking van de verwerking van je persoonlijke gegevens Dit stelt je in staat om ons te vragen de verwerking van je persoonlijke gegevens te onderbreken in de volgende situaties:

 • Als je de gegevens op nauwkeurigheid wilt controleren.

 • Als ons gebruik van de gegevens onrechtmatig is, maar je wil niet dat we ze verwijderen.

 • Als je van ons verlangt dat wij de gegevens langer bijhouden, zelfs als wij deze niet meer nodig hebben, om een juridische claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 • Je maakt bezwaar tegen het gebruik van je gegevens maar we moeten controleren of we doorslaggevende legitieme redenen hebben om ze te gebruiken.

Aanvraag tot overdracht van je persoonlijke gegevens naar jezelf of naar een derde. Wij zullen jou of een derde partij naar jouw keuze voorzien van je persoonlijke gegevens in een gestructureerd, vaak gebruikt, machineleesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor je ons eerst toestemming hebt gegeven om te gebruiken en informatie die we gebruikt hebben om een contract met jou uit te voeren.

Intrekking van de toestemming in elke situatie waarin we je toestemming nodig hebben om je persoonlijke gegevens te verwerken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van alle acties die voorafgingen aan de intrekking van je toestemming. Als je je toestemming intrekt, kunnen wij je niet meer voorzien van bepaalde producten en diensten. Wij zullen je hiervan op de hoogte stellen op het moment dat je je toestemming intrekt.

Je kunt steeds een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit in Nederland voor gegevensbescherming. We zouden het echter op prijs stellen als je ons eerst de mogelijkheid geeft om je zorgen af te handelen voor je contact opneemt met de Autoriteit Persoonsgegevens. ‍

HET DELEN VAN GEGEVENS

We kunnen je persoonlijke gegevens delen met de hieronder vermelde partijen voor de doeleinden beschreven in de sectie “Waarvoor gebruiken we je persoonlijke gegevens?” hierboven. Als onderdeel van dit proces kunnen we je persoonlijke gegevens overdragen buiten Nederland.

 • Onze partners waaronder onze moedermaatschappij, Kurfürst 1578.

 • Derden, waaronder onze orthodontist in Ierland en onze tandheelkundige partner in de Verenigde Staten.

 • IT- en software-dienstverleners

 • Gespecialiseerde marketingbureaus

 • Belastingsdienst en autoriteiten in Nederland aan wie wij moeten rapporteren over onze verwerkingsactiviteiten in bepaalde omstandigheden.

 • Fraudebestrijdingsdiensten

 • Derden aan wie we eventueel onze activa of delen van ons bedrijf kunnen verkopen, overdragen of fuseren. Anderzijds is het ook mogelijk dat we andere bedrijven overnemen of met hen fuseren. In het geval van verandering in ons bedrijf hebben de nieuwe eigenaars dezelfde rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens als uiteengezet in dit privacybeleid.

Wij vereisen van alle derden dat zij de veiligheid van je persoonlijke gegevens respecteren en deze steeds in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan derden die instaan voor de dienstverlening niet toe om je persoonlijke gegevens te gebruiken voor hun doeleinden. De persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies. Neem met ons contact op als je verdere informatie wilt met betrekking tot derden met wie wij je gegevens delen.

Bij elke overdracht van gegevens uit Nederland, zorgen wij ervoor dat wij een gelijkwaardige bescherming kunnen verzekeren door er zeker van te zijn dat minstens één van de volgende veiligheidsmaatregelen van toepassing is.

 • We dragen je gegevens alleen over naar landen waarvan geweten is dat er een relevante autoriteit is die instaat voor de adequate bescherming van persoonlijke gegevens.

 • Bij het gebruik van dienstverlening verkiezen we contracten goedgekeurd door de relevante autoriteit die instaat voor de gegevensbescherming en die dezelfde standaarden hanteert zoals in in Nederland.

 • We verkiezen alleen providers in de Verenigde Staten die lid zijn van de Privacy Shield. De Privacy Shield verreist dat providers een gelijkwaardige bescherming bieden bij overdracht als in Nederland.

Neem contact op als je meer informatie wilt in verband met de specifieke mechanismen die we gebruiken bij de overdracht van gegevens uit Nederland.

SOCIALE MEDIA

Gebruik van onze Franksmile – Kurfürst 1578 GmbH - Facebook - bedrijfspagina

1. Omvang van gegevensverwerking Wij gebruiken de bedrijfspagina van – Kurfürst 1578 GmbH van Facebook Menlo Park, California, Verenigde Staten. Wij voorzien informatie en bieden Facebook gebruikers een medium om contact op te nemen.

Met onze Facebook bedrijfspagina informeren we Facebook gebruikers over onze producten en diensten met onze marketing. Het staat elke gebruiker vrij om persoonlijke gegevens te publiceren via activiteiten.

Wij bezitten of verzamelen geen informatie over de verwerking van je persoonlijke gegevens door de Facebook bedrijven die samen verantwoordelijk zijn voor de bedrijfspagina van Franksmile – Kurfürst 1578 GmbH. Voor meer informatie, raadpleeg het privacybeleid van Facebook.

Bij het gebruik van een functie op de bedrijfswebsite van Facebook ( opmerkingen, bijdragen, likes enz.), is het mogelijk dat je je persoonlijke gegevens openbaar maakt. (exp. naam, profielfoto, enz.).

2. Doel van gegevensverwerking

Onze Facebook bedrijfspagina dient om contact te leggen met Facebook gebruikers en hen te informeren over onze producten en diensten. Elke gebruiker is vrij om zijn persoonlijke gegevens te delen via verschillende relevante online activiteiten.

Wij stellen de privacy van onze klant centraal bij alles wat we doen. Wij hopen dat het onderstaande privacybeleid duidelijk en makkelijk te begrijpen is. Wij behouden ons het recht om dit beleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken.

Als ons beleid wordt bijgewerkt, publiceren we dit steeds op onze website (www.franksmile.nl). Je kunt ons beleid steeds raadplegen als je van plan bent ons persoonlijke informatie te verzenden. Ons privacybeleid geldt voor al onze klanten, inclusief de bezoekers van onze website. 

3. Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de verwerking van je gegevens verbonden met het gebruik van onze Facebook bedrijfspagina staat vermeld in art. 6 par.1 S.1 lit.f DSGVO.

4. Duur van de gegevensopslag

Wij slaan de gegevens met betrekking tot je activiteiten en persoonlijke informatie gepubliceerd via Facebook op onze bedrijfswebsite op voor een periode van maximum 6 maanden. De gegevens worden opgeslagen binnen de wettelijk vastgestelde termijn.

5. Bezwaren en de mogelijkheid tot verwijdering

Je mag op elk moment bewaar maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens die we verzamelen tijdens je gebruik van onze Facebook bedrijfspagina en gebruik maken van je rechten met betrekking tot de bescherming van je persoonlijke gegevens zoals opgenomen in sectie IV van dit privacybeleid. In het genoemde geval, stuur ons een e-mail naar customer@franksmile.com.

Informatie over het verwerken van je informatie door Facebook, kan je raadplegen op: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Gebruik van onze Franksmile – Kurfürst 1578 GmbH - Instagram - bedrijfspagina

1. Omvang van gegevensverwerking

Wij gebruiken de bedrijfspagina van Franksmile – Kurfürst 1578 GmbH van Instagram Menlo Park, California, VS. Wij voorzien informatie en bieden Instagram gebruikers een medium om contact op te nemen.

Met onze Facebook bedrijfspagina informeren we Facebook gebruikers over onze producten en diensten met onze marketing. Het staat elke gebruiker vrij om persoonlijke gegevens te publiceren via activiteiten.

Wij bezitten of verzamelen geen informatie over de verwerking van je persoonlijke gegevens door de Instagram bedrijven die samen verantwoordelijk zijn voor de bedrijfspagina van Franksmile – Kurfürst 1578 GmbH. Voor meer informatie, raadpleeg het privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Bij het gebruik van een functie op de bedrijfswebsite van Instagram ( opmerkingen, bijdragen, likes enz.), is het mogelijk dat je je persoonlijke gegevens openbaar maakt. (exp. naam, profielfoto, enz.).

2. Doel van gegevensverwerking

Onze Instagram bedrijfspagina dient om contact te leggen met Instagram gebruikers en hen te informeren over onze producten en diensten. Elke gebruiker is vrij om zijn persoonlijke gegevens te delen via verschillende relevante online activiteiten.

3. Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de verwerking van je gegevens verbonden met het gebruik van onze Instagram bedrijfspagina staat vermeld in art. 6 par.1 S.1 lit.f DSGVO.

4. Duur van de gegevensopslag

Wij slaan de gegevens met betrekking tot je activiteiten en persoonlijke informatie gepubliceerd via Instagram op onze bedrijfswebsite op voor een periode van maximum 6 maanden. De gegevens worden opgeslagen binnen de wettelijk vastgestelde termijn.

5. Bezwaren en de mogelijkheid tot verwijdering

Je mag op elk moment bewaar maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens die we verzamelen tijdens je gebruik van onze Instagram bedrijfspagina en gebruik maken van je rechten met betrekking tot de bescherming van je persoonlijke gegevens zoals opgenomen in sectie IV van dit privacybeleid. In het genoemde geval, stuur ons een e-mail naar customer@franksmile.com.

Informatie over het verwerken van je informatie door Instagram, kan je raadplegen op: https://www.instagram.com/

GEBRUIKTE PLUGINS

Gebruik van Facebook Pixel

1. Omvang van persoonlijke gegevensverwerking

Met jouw toestemming, gebruiken we de ‘visitor activity pixel’ van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”). De pixel stelt ons in staat de activiteiten van de gebruikers te volgen vanaf het moment ze een Facebook advertentie hebben gezien of hierop hebben geklikt. Deze informatie wordt gebruikt om de effectiviteit van Facebook advertenties te berekenen voor statistische doeleinden en marktonderzoek. De door de pixel verzamelde gegevens zijn anoniem. We krijgen dus geen inzicht in de persoonlijke gegevens van de individuele gebruikers. Deze gegevens worden echter bewaard en verwerkt door Facebook, waarover wij je zo goed mogelijk zullen informeren. Facebook slaat deze gegevens op in de Facebook account en gebruikt het voor hun advertentie doeleinden in overeenstemming met het beleid van Facebook inzake gegevensgebruik. Voor meer informatie: https://www.facebook.com/about/privacy/. je kunt Facebook en zijn affiliates toelaten om advertenties weer te geven op en naast Facebook. Een cookie kan ook worden opgeslagen op je computer voor de bovengenoemde doeleinden.

Toestemming kan alleen gegeven worden door gebruikers ouder dan 13 jaar Als je jonger bent dan de aangeven leeftijd is het nodig dat je advies inwint bij je voogd.

2. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonlijke gegevens is in overeenstemming met Art.6 Para. 1 S.1 lit. f AVG.‍

3. Duur van de opslag

Wij hebben geen informatie met betrekking tot de duur van de opslag.

4. Bezwaren en de mogelijkheid tot verwijdering

Voor meer informatie, raadpleeg het privacybeleid van Facebook.

Gebruik van de Facebook Plug-in

1. Omvang van persoonlijke gegevensverwerking

Wij gebruiken de plug-In van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 Verenigde Staten. Zij zijn gevestigd in de EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Bij het inschakelen van deze plug-in verbindt je browser met de servers van Facebook. Facebook stelt vast en houdt bij wanneer je onze website bezoekt met jouw IP-adres. Facebook ontvangt eveneens informatie over de datum, tijd, type browser en versie, besturingssysteem en de reeds aanwezige cookies van Facebook in jouw browser. Op deze manier herkent Facebook websites die content bevatten van Facebook die je voorheen hebt bezocht. De plug-in is een onderdeel van Facebook en wordt alleen op onze site weergegeven. Elke interactie met deze plug-in is een interactie met "Facebook.com".

De activatie van de plug-in begint, indien je bent aangemeld op Facebook, een overdracht van je Facebook-toepassingsnummer. De bezoeken aan onze website worden zo verbonden aan je Facebook-account. Afhankelijk van de instellingen van je Facebook-account, kan het klikken op de plug-in ook leiden tot de publicatie van de actie op je Facebook-profiel. Je kunt dit vermijden door je af te melden bij Facebook voor je de plug-in activeert en door het verwijderen van de Facebook-cookies na bezoeken aan websites met Facebook plug-ins.

2. Doel van gegevensverwerking

Facebook verwerkt de gegevens om fouten te vinden in zijn eigen systeem, zijn producten te verbeteren door deze aan te passen volgens het gebruikersgedrag en om de plaatsing en geïndividualiseerde content van advertenties te controleren. De verwerking wordt eveneens gebruikt voor lokalisatie, registratie van gebruik van websites met Facebook-content en voor marktonderzoek.

3. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonlijke gegevens is in overeenstemming met Art.6 Para.1 S.1 lit.a AVG.‍

4. Duur van de opslag

Facebook slaat zelf-gerapporteerde gegevens tot 90 dagen op. Hierna worden de gegevens alleen nog gebruikt in anonieme vorm.

‍ 5. Bezwaren en de mogelijkheid tot verwijdering

Voor meer informatie over het gebruik en verzamelen van gegevens, raadpleeg het privacybeleid van Facebook.

Gebruik van Google AdWords

1.Omvang van persoonlijke gegevensverwerking

Wij gebruiken Google AdWords van Google Inc., 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Dit is een online advertentieprogramma dat gebruikt maakt van conversietracking. Wanneer je een Google Ad op onze website ontvangt. Google AdWords plaatst een cookie op je computer. Elke Google AdWords klant krijgt een verschillende cookie toegewezen.‍

2. Doel van gegevensverwerking

We krijgen alleen informatie over het aantal gebruikers die reageren op onze advertenties. Er wordt geen andere informatie met ons gedeeld die je kan identificeren. Het gebruik van Google AdWords is niet bedoeld om traceerbaarheid mogelijk te maken.

3. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonlijke gegevens is in overeenstemming met Art.6 Para. 1 S.1 lit. f AVG.‍

4. Duur van de opslag

De cookie verliest zijn geldigheid na 30 dagen.

‍ 5. Bezwaren en de mogelijkheid tot verwijdering

Je kan Google-Conversion-Tracking uitschakelen in je browser. Voor meer informatie, volg de volgende link: https://policies.google.com/privacy‍

Gebruik van Google Analytics

1. Omvang van persoonlijke gegevensverwerking

We gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst geleverd door Google Inc., 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die worden opgeslagen op je computer die analyseren hoe je de website gebruikt. De verkregen informatie met betrekking tot het gebruik van deze website wordt verzonden naar een Google-server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Indien het anonimiseren van het IP-adres is geactiveerd op deze website, kort Google je IP-adres af binnen de lidstaten van de Europese Unie en de partnerlanden van het Europese Economische Gebied. Alleen in specifieke gevallen wordt het volledige Up-adres opgeslagen en verzonden naar een Google-server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Het anonimiseren van het IP-adres is actief op deze website. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om jouw gebruik van deze website te evalueren, te rapporteren over website-activiteit, en andere diensten gerelateerd tot website-activiteit en internetgebruik aan te bieden. Het IP-adres verstrekt door Google Analytics als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere Google gegevens. Je kan de opslag van cookies voorkomen door de instellingen van je browser aan te passen. Door de opslag van cookies te voorkomen, is het mogelijk dat je niet alle functies op onze website kunt gebruiken.

2. Doel van gegevensverwerking

De verwerking van de persoonlijke gegevens heeft als doel een verbeterde benadering van een doelgroep die zijn eerste interesse toont door middel van het eerste websitebezoek.

3. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonlijke gegevens is in overeenstemming met Art.6 Para. 1 S.1 lit. f AVG.‍

4. Duur van de opslag

De advertentiegegevens in serverlogs worden anoniem gemaakt door delen van het Google IP-adres en cookie-informatie te verwijderen na 9 en na 18 maanden.

5. Bezwaren en de mogelijkheid tot verwijdering

Je kunt de verzameling van de gegevens, verkregen door de cookie, met betrekking tot je gebruik van de website (waaronder je IP-adres), alsook de verwerking van de gegevens verhinderen door een browser plug-gin te installeren beschikbaar op de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Voor meer informatie, volg de volgende link: https://policies.google.com/privacy‍

Gebruik van Google Analytics Remarketing (ook gekend als Google Dynamic Remarketing)

1. Omvang van persoonlijke gegevensverwerking

Op onze website gebruiken we de “remarketing” feature van Google Inc., 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. In samenwerking met Google, bieden we bij je passende en op jouw interesse gebaseerde advertenties aan. Google Analytics Remarketing gebruikt eveneens cookies die op je computer worden bewaard. Volgens Google wordt geen persoonlijke informatie bewaard. Zij beweren eveneens dat het niet gerelateerd is en niet verbonden is met andere Google-diensten.

2. Doel van gegevensverwerking

De verwerking van de persoonlijke gegevens heeft als doel de identificatie en adressering van een specifieke doelgroep. De cookies in je browser herkennen je als gebruiker wanneer je een website bezoekt, waardoor wij instaat zijn om je advertenties te tonen gebaseerd op jouw interesses.

3. De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonlijke gegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonlijke gegevens is in overeenstemming met Art.6 Para. 1 S.1 lit. f AVG.‍

4. Duur van de opslag

De advertentiegegevens in serverlogs worden anoniem gemaakt door delen van het Google IP-adres en cookie-informatie te verwijderen na 9 en na 18 maanden.

5. Bezwaren en de mogelijkheid tot verwijdering

Je kan de “remarketing” feature uitschakelen door de instellingen aan te passen op de volgende link: https://www.google.de/settings/ads. Voor meer informatie, volg de volgende link: https://policies.google.com/privacy‍

Gebruik van de Instagram plug-in

1.Omvang van persoonlijke gegevensverwerking

De plug-ins van Instagram zijn geïntegreerd in onze pagina's. Deze plug-ins worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, Verenigde Staten.

De Instagram-knoppen worden gebruikt om de gebruiker naar ons Instagram-profiel te leiden. Op dezelfde wijze is er eveneens een widget geïntegreerd om foto's en video's van ons Instagram-profiel weer te geven op onze website. Gegevens worden automatisch naar Instagram geladen die vervolgens op hun servers worden opgeslagen. Onder deze gegevens bevindt zich je verbindingsinformatie (zoals IP-adres, datum en tijd van je bezoek, de bezochte URL, gebruikte browser en het besturingssysteem). Instagram trackt jouw bezoek aan onze pagina's, zelf al gebruik je de functies van de plug-in niet.

Wanner je een pagina bezoekt met een geïntegreerde plug-in, verbindt je browser onmiddellijk met de Instagram server. De inhoud van de plug-uns worden onmiddellijk verzonden naar je browser en worden geïntegreerd in de website.

Als je bent ingelogd in je Instagram-account, kun je de inhoud van onze pagina's linken met jouw Instagram-profiel door te klikken op de weergeven Instagram-knop. Instagram kan zo de relevante bezoeken aan onze pagina's associëren met jouw gebruikersaccount. Als je deze onmiddellijke opdracht wilt vermijden, moet je je afmelden bij je Instagram-account voor je onze website bezoekt. Voor meer informatie over dit onderwerk, raadpleeg het privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/196883487377501

2. Doel van gegevensverwerking

Voor meer informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens, raadpleeg het privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/196883487377501

3. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonlijke gegevens is in overeenstemming met Art.6 Para. 1 S.1 lit. f AVG.‍

4. Duur van de opslag

Wij hebben geen informatie met betrekking tot de duur van de opslag.

5. Bezwaren en de mogelijkheid tot verwijdering

Voor meer informatie, volg de volgende link: https://help.instagram.com/196883487377501

Gebruik van HotJar Plugin

1.Omvang van verwerking

Op onze website gebruiken we "Hotjar", een webanalysedienst van Hotjar Ltd., Level 2, St Julian's Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta (hierna: "Hotjar"). Hotjar gebruikt cookies, kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de cache van je browser op je toestel, en zogenaamde tracking code om het gebruik van onze website te analyseren. De verzamelde informatie wordt verzonden naar de Server van Hotjar in Ierland en daar bewaard. De Tracking Code verzamelt de volgende informatie: Afhankelijk van je toestel verzamelt Hotjar de volgende informatie:

1. IP-adres van je toestel (verzameld en opgeslagen in een anoniem formaat)

2. E-mailadres, voornaam en achternaam, als je deze hebt ingegeven via onze website.

3. Grootte van je scherm

4. Type toestel en informatie over de browser

5. Geografische gegevens (alleen land)

6. Gebruikte taal bij de weergave van onze website.

7. Gebuikersinteractie

8. Muisopdrachten (beweging, positie en klikken)

9. Toetsaanslagen

Loggegevens die automatisch door onze server worden gebruikt bij de toepassing van Hotjar:

1. Verwijzend domein

2. Bezochte websites

3. Geografische gegevens (alleen land)

4. Gebruikte taal bij de weergave van onze website.

5. Datum en tijdstip van gebruik

2. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonlijke gegevens is in overeenstemming met Art. 6 Para. S.1 lit. f AVG.‍

3. Doel van gegevensverwerking

De aanbiedingen op deze website.

4. Duur van de opslag

Hotjar bewaart deze informatie in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Cookies gebruikt door Hotjar worden op je toestel bewaard voor verschillende periodes, soms alleen tijdens je bezoek, soms 365 dagen.‍

5. Bezwaren en de mogelijkheid tot verwijdering

Je kunt je afmelden voor het maken van een gebruikersprofiel, het bewaren van informatie over je bezoek aan onze site door Hotjar en het instellen van de Hotjar Tracking cookies door de volgende link te volgen: https://www.hotjar.com/legal/compliance/op-out

WEBSITES VAN DERDEN

Onze website bevat links naar websites van derden. Merk op dat als je een link volgt naar een dergelijke website, het gebruik en de verspreiding van persoonlijke gegevens onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van deze website.

NEEM CONTACT OP

Wij verwelkomen alle opmerkingen of vragen die je hebt met betrekking tot ons privacybeleid en alle diensten die we aanbieden. Stuur een e-mail naar customer@franksmile.com, schrijf ons op Charlottenstraße 4, 10969 Berlijn, Duitsland, of bel +31 85 208 7918 als je vragen of opmerkingen hebt over je persoonlijke gegevens.