Lees de informatie hieronder grondig voor je de website gebruikt. Op deze pagina vind je de Algemene voorwaarden die gelden op de website www.Franksmile.nl. Onze voorwaarden gelden zowel voor gasten als geregistreerde gebruikers. Bij het bezoek van onze website stem je in met onze gebruiksvoorwaarden en verklaar je je hieraan te houden. Als je niet akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, onthoud je dan van het gebruik van onze website.

1. Onze website

1.1 Veiligheidsprocedures

Maak geen misbruik van onze website en verzend geen virussen of schadelijk materiaal naar deze website. Tracht geen ongeautoriseerd toegang te verkrijgen tot onze website of onze database.

In het geval van dergelijke inbreuk, word je recht om onze website te gebruiken met onmiddellijke ingang beëindigd. Wij behouden ons het recht om deze inbreuk te melden aan de relevante overheidsinstanties.

Wij garanderen niet dat onze website volledig vrij is van fouten of virussen. De verantwoordelijkheid voor de configuratie van je informatietechnologie, computerprogramma's en toestel waarmee je deze website bezoekt, ligt volledig bij jou. Je moet je eigen antivirussoftware gebruiken.  

Bij de keuze, of de ontvangst van een identificatienummer, wachtwoord of andere informatie uniek voor de gebruiker, moet deze informatie vertrouwelijk behandelen worden en mag deze niet gedeeld worden met derden. Als onderdeel van onze veiligheidsprocedure hebben wij het recht om het identificatienummer of wachtwoord op elk moment te blokkeren, als je je niet hebt gehouden aan één van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden.

1.2 Affiliates

Onze website bevat links naar websites van derden. Franksmile is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze websites. De aanwezigheid van deze links op onze website betekent niet dat we deze websites van derden goedkeuren of aanbevelen. Houd er rekening mee op deze websites andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, waarnaar bij het bezoeken van deze websites moet worden verwezen.

Een link naar onze homepage plaatsen is toegelaten op voorwaarde dat dit gebeurt op een eerlijke en legale wijze, onze reputatie niet beschadigt en er geen misbruik wordt gemaakt.  

Plaats geen link die associatie, goedkeuring of aanbeveling van onze kant suggereert als deze niet bestaat.

Plaats geen link op een website die niet je eigendom is.

We behouden ons het recht om de toestemming tot een link in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving.

Indien je gebruik wilt maken van ander materiaal op onze website dan hierboven vermeld, kun je je verzoek richten aan customer@franksmile.com.

2. Gegevensbescherming en aansprakelijkheid

2.1 Aansprakelijkheid

Niets in deze voorwaarden of in de pagina's van deze websites beperkt onze aansprakelijkheid in geval van overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, fraude of een verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie, die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

2.2 Privacybeleid

Het privacybeleid van Franksmile.com is een onderdeel van de Algemene Voorwaarden en deze website. Alle verkregen persoonlijke informatie wordt verwerkt in overeenkomst met ons privacybeleid. Door het gebruik van onze website stem je in met de verwerking en garandeer je dat de door jou gegeven informatie nauwkeurig en juist is.

2.3 Beveiliging

Door het gebruik van onze website stem je in met het feit dat internetverbindingen nooit volledig veilig zijn.

2.4 Opname van telefoongesprekken

Alle telefoongesprekken van het Franksmile verkoopteam worden opgevolgd en opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden.

3. Auteursrecht

3.1 Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en in onze gepubliceerde materialen zijn eigendom van ons of geregistreerd in onze naam. Deze werken worden beschermd door wereldwijde wetten en verdragen met betrekking tot auteursrecht. Al deze rechten zijn voorbehouden.

3.2 Erkenning van onze intellectuele eigendom

Onze hoedanigheid (en deze van de geïdentificeerde medewerkers) als auteurs van materialen op onze website moet steeds erkend worden.

3.3 Gebruik van intellectuele eigendom

Geen enkel deel van het materiaal op onze website mag gebruikt worden voor commerciële doeleinden zonder toestemming van ons of onze licentiehouders.

3.4 Het maken van kopieën van onze intellectuele eigendom

Het is toegelaten om een kopie te printen of fragmenten te downloaden van onze website voor persoonlijk gebruik, je mag eveneens andere binnen je organisatie wijzen op informatie op onze website. Het is niet toegelaten om geprinte materialen te herpubliceren, herverdelen of wijzigen.

3.5 Beperkingen met betrekking tot intellectuele eigendom

Als je een onderdeel van onze website print, kopieert, downloadt of opslaat in strijd met onze gebruiksvoorwaarden, zullen wij je recht om deze website te gebruiken onmiddellijk ontzeggen, en moet je naar onze keuze, alle kopieën van de materialen vernietigen of terugzenden.

4. Beperkingen en toepasselijk recht

4.1 Minderjarigen

Om bij ons te registeren of om gebruik te maken van de diensten en producten die we voorzien op onze website moet je 18 jaar zijn. Alle informatie op onze website is bedoeld voor klanten ouder dan 18 jaar. Wij moedigen op geen enkele wijzen minderjarigen aan om onze producten of diensten aan te kopen.

4.2 Toepasselijk recht

Alle voorwaarden op deze website vallen onder de wetgeving van Engeland en Wales. De rechtbanken onder deze jurisdictie hebben de exclusieve bevoegdheid voor alle mogelijke geschillen.

5. Algemene opmerkingen over deze website en de Algemene voorwaarden die erop van toepassing zijn.

5.1 Wijzigingen

Wij kunnen de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd herzien en wijzigen. Bekijk deze voorwaarden iedere keer voor je gebruik maakt van onze website zodat op de hoogte bent van de voorwaarden die gelden op dit moment. De voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt in april 2019.

5.2 Beschikbaarheid

Wij garanderen niet dat onze website, of de inhoud erop, steeds of ononderbroken beschikbaar zal zijn. Wij kunnen de toegang tot onze website of een deel ervan blokkeren, of deze voor onbepaalde tijd afsluiten voor zakelijke en operationele redenen. Wij proberen je in het geval van onderbreking of verwijdering op redelijke termijn op de hoogte te brengen.

5.3 Nauwkeurigheid

Ondanks de nodige inspanningen om de juistheid en nauwkeurigheid van de inhoud te verzekeren, is het mogelijk dat de website technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevat. De website en de informatie die het bevat worden geleverd op een basis van 'zoals gegeven' en 'zoals beschikbaar'.

Deze website bevat mogelijk informatie en inhoud geüpload door andere gebruikers van de site, waaronder bulletin boards en chatrooms. Deze informatie en inhoud zijn niet door ons gecontroleerd of goedgekeurd. De meningen van andere gebruikers op de site vertegenwoordigen niet onze eigen meningen en waarden.

6. Onze producten

6.1 Productgegevens

Ga naar onze website voor meer informatie over onze producten.

Franksmile staat niet garant voor een succesvol resultaat van de behandeling. Individuele resultaten zullen verschillen.

6.2 Garantie

Franksmile garandeert dat zijn producten:

 • conform zijn met de specificaties weergeven in de behandelingsmaterialen goedgekeurd door ons tandheelkundig team; en

 • vrij zijn van materiaal en -fabricagefouten.

Overeenkomstig Clausule 2.1, is Franksmile niet aansprakelijk voor:

 • voor enige fouten veroorzaakt door nalatigheid, misbruik of slechte behandeling van de producten door de patiënt of een derde partij, op een wijze niet overeenkomstig met de instructies opgeven door Franksmile;

 • voor fouten veroorzaakt door het niet opvolgen van de richtlijnen waaronder (maar niet beperkt tot) het niet dagelijks dragen van de aligners, het niet dragen van de aligners voor de volledige duur van de opgegeven behandeling, het niet verstrekken van twee-wekelijkse foto-updates, of het dragen van de aligners voor minder dan 22 uur per dag;

 • voor elke product gebruikt in de combinatie met producten van derden, of het niet volgen van de richtlijnen voor de patiënt tenzij uitdrukkelijk zo opgedragen door Franksmile: of

 • als je de producten gebruikt voor commerciële of zakelijke doeleinden zijn we niet aansprakelijk voor enig verlies van winst, bedrijfsverlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen, aangezien wij het product alleen leveren voor de huishoudelijk en privégebruik.

Als wij niet aan deze voorwaarden hebben voldaan, zijn we verantwoordelijk voor verlies of schade die je lijdt als een voorspelbaar gevolg van de opzegging van het contract of in het geval wij onvoldoende zorg en bekwaamheid voorzien hebben, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet te voorzien is. Verlies of schade is te voorzien als het duidelijk is wat zal gebeuren, of als wij op het moment van het ingaan van het contract wisten wat kon gebeuren, besproken bijvoorbeeld tijdens het verkoopsproces.

6.3 Recht om van gedachte te veranderen

Aligners worden op maat gemaakt volgens je individuele behoeften, daarom zijn vrijgesteld op het recht van gedachte te veranderen vanaf je je bestelling bij ons hebt geplaatst. Meer informatie over ons retour beleid kan je vinden op.

6.4 Levering

Tijdens het bestellingsproces laten we je weten wanneer we je producten leveren. Als de levering van de producten vertraging oploopt door een voorval buiten onze controle, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op en nemen wij de nodige stappen om de vertraging te minimaliseren. Als wij al het nodige gedaan hebben om de vertraging te vermijden, zijn we niet aansprakelijk voor vertragingen opgelopen door een voorval. Als er een risico op een aanzienlijke vertraging is, kun je steeds contact met ons opnemen om het contract te beëindigen en een volledige restitutie aan te vragen voor elk betaald maar niet ontvangen product.

6.5 Duur van de behandeling

Wij verwachten dat je gebruik van de aligner tussen de zes en negen maanden duurt. De duur is afhankelijk van de patient. Onze tandarts kan een langere of kortere behandeling aanranden.

6.6 Afmetingen

De aligner wordt gemaakt met de afmetingen die jij ons hebt gegeven met het afdrukpakket. Jij draagt dus de verantwoordelijkheid voor de correctheid van deze afmetingen. Je vindt alle informatie en tips hoe te meten geleverd bij het afdrukpakket. Je kan ons ook steeds contacteren.

6.7 Klanten buiten Nederland

Onze website dient alleen tot de promotie van onze producten in Nederland. Helaas aanvaarden wij geen bestellingen van adressen buiten Nederland.

7. Betaling en facturering van betaalde diensten

7.1 Betaling

Enkele van onze diensten, waaronder de aankoop van aangeboden producten, zijn onderworpen aan onmiddellijke of latere betaling (de "betaalde diensten"). Houd er rekening mee dat alle betalingsvoorwaarden aan jou voorgelegd voor het gebruik of registratie van een betaalde dienst onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst.

Meer informatie over onze prijzen kun je vinden op.

7.2 Facturering

Wij gebruiken een externe systeem om de betalingen te verwerken (de "betalingsverwerker) om je factureren via een betalingsaccount verbonden aan je account op de website (je factureringsrekening) voor het gebruik van de betaalde diensten. De verwerking van de betalingen zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de betalingsverwerker in aanvulling op deze overeenkomst.

Door gebruik te maken van de betaalde diensten, ga je akkoord om ons te betalen via de betalingsverwerker. Je geeft ons de toestemming om de kosten, aangegeven op de pagina's waar je de bestelling hebt geplaatst en waar de prijzen vermeld staan, in rekening te brengen bij de door jou gekozen betalingsprovider (Betaalmethode) in overeenstemming met de geldende betalingsvoorwaarden waarvoor je ons hebt gemachtigd via de betalingsverwerker.

Je gaat akkoord om de betaling te verrichten via de geselecteerde betaalmethode. Wij trachten er zeker van te zijn dat de aan jou geadviseerde prijzen correct zijn. Wij behouden ons echter het recht om eventuele fouten of vergissingen te corrigeren, ook al is de betaling reeds aangevraagd of ontvangen.

Indien het BTW-tarief verandert in de periode tussen de besteldatum en leveringsdatum, passen wij het betaalde BTW-tarief aan, tenzij je het product reeds volledig betaald hebt, voor de BTW-verandering in werking treedt.

7.3 Betaalmethode

We aanvaarden de volgende betaalmethodes:

De voorwaarden van je betalingen hangen af van de gekozen betaalmethode worden mogelijk betaald door overeenkomsten tussen jou en de financiële instelling, uitgever van de kredietkaart of andere aanbieder van de door jou gekozen betaalmethode. Als wij via de betalingsverwerker jouw betaling niet hebben ontvangen op de vervaldag, dan kunnen wij op het achterstallige bedrag rente in rekening brengen tegen het tarief van 3% per jaar bovenop de basisrente van de Bank van Engeland. Deze interest loopt dagelijks vanaf de vervaldag tot de dag van de daadwerkelijke betaling van het achterstallige bedrag, voor of na beoordeling. De interest moet samen het achterstallige bedrag betaald worden.

GESPREID BETALEN Enkele van de betaalde diensten, zoals de aankoop van de op maat gemaakte aligners of andere producten, bestaan uit een begin periode, met een eenmalige betaling, gevolgd door periodieke betalingen zoals overeengekomen. Met de keuze voor gespreid betalen , aanvaard je dat deze diensten een begin en een terugkerende betaling bevatten. Je aanvaard de verantwoordelijkheid voor alle terugkerende kosten voorafgaand aan annulering. All recurring payments are fully earned upon payment.

WERK ONMIDDELLIJK ALLE INFORMATIE BIJ ZODAT JE FACTURERINGSACCOUNT ACTUEEL, VOLLEDIG EN JUIST IS (ZOALS EEN VERANDERING VAN ADRES? KREDIETKAARTNUMMER, OF VERVALDATUM), EN JE MOET ONS OF DE BETALINGSVERWERKER ONMIDDELLIJK OP DE HOOGTE STELLEN ALS JOUW BETAALMETHODE WERD GEANNULEERD (BV. WEGENS DIEFSTAL OF VERLIES) OF ALS JE JE BEWUST BENT VAN EEN MOGELIJKE INBREUK OP JE BEVEILIGING, ZOALS ONGEOORLOOFDE BEKENDMAKING OF GEBRUIK VAN JE GEBRUIKERSNAAM OF WACHTWOORD. ALS JE GEEN VAN VOORGAANDE INFORMATIE VERSTREKT, KAN HET ZIJN DAT WIJ JE PER ONGELUK BLIJVEN FACTUREREN VOOR BETAALDE DIENSTEN ONDER JE FACTURERINGSACCOUNT, TENZIJ JE DE BETAALDE DIENSTEN HEBT BEËINDIGD ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN. WIJZIGING IN HET TOEGESTANE BEDRAG

Als het ten laste gebrachte bedrag in je factureringsaccount verschilt van het bedrag dat je hebt toegestaan (anders dan deze die het gevolg zijn van de instelling of wijziging door heffingen en belastingen), heb je het recht om kennisgeving te ontvangen voor de geplande datum. Wij zullen je voor de geplande datum op de hoogte stellen van het te betalen bedrag en de datum van betaling. Elk akkoord dat je hebt met je betalingsprovider is bepalend voor het gebruik van je betaalmethode. Je gaat akkoord dat wij gemaakte kosten optellen en deze apart of samengevoegd aanrekenen op het einde van elke betalingstermijn.

7.4 Automatische vernieuwing voor abonnementsdiensten.

Je hebt je ingeschreven voor opeenvolgende verlengingen van dezelfde duur als de oorspronkelijke gekozen betalingstermijn, tegen het dan geldende niet-promotietarief. All fees related to installment payment are fully earned upon payment.

7.5 Herbevestiging van de machtiging

Je voortgezet gebruik van de termijnbetaling bevestigd dat we bevoegd zijn om betaalmethode te factureren voor de betaalde dienst. Wij kunnen deze kosten in rekening brengen en jij bent verantwoordelijk verantwoordelijk voor de kosten. Dit doet geen afbreuk aan ons recht om je rechtstreeks te verzoeken te betalen. Je kosten kunnen vooraf, achteraf of per gebruik betaald worden, of op een andere wijze beschreven toen je voor de betaalde diensten koos.

7.6 Gratis trials en andere promoties

Elke gratis trial of andere promotie die toegang geeft tot een promotie met betrekking tot gespreid betalen moet gebruikt worden binnen de gespecificeerde termijn van de trial.

7.7 Opzegging

Wij kunnen je toegang tot elk onderdeel van onze diensten op elk moment opzeggen als:

 • je niet betaalt op de vervaldag en er nog steeds geen betaling is gemaakt 14 dagen na een ontvangen herinnering om te betalen binnen 14 dagen;

 • je ons niet voorziet van informatie,binnen een redelijke tijd nadat we erom hebben gevraagd, die nodig is om je te voorzien met de bestelde producten, bijvoorbeeld, de informatie gevraagd in het "Tandheelkundige anamnese" formulier verzonden samen met het afdrukpakket;

 • we geen antwoord van je krijgen 90 dagen na de verzending van het afdrukpakket, in dit geval gaan we ervan uit dat je beslist hebt om niet verder te gaan met de Franksmile behandeling. Wij sturen je wel nog een herinnering om er zeker van te zijn dat je ons niet vergeten bent.

 • wij niet in staat zijn je behandeling verder te zetten wegens medische redenen, op advies van een door Franksmile erkende tandarts;

 • je ons niet toelaat de producten te leveren of niet bij ons afhaalt binnen een redelijke termijn; of

 • je ons geen toegang verleent tot je woning om de diensten te leveren.

Als je je termijnbetalingsplan wilt beëindigen, neem dan contact op met de klantenservice. Eventuele kosten hieronder worden niet terugbetaald, aangezien onze aligners op maat gemaat worden volgens individuele behoeften.

8. Terugbetalingen en retours

8.1 Terugbetaling

Aangezien onze aligners gemaakt worden volgens specifieke individuele behoeften, en dus een op maat gemaakt product zijn, is er geen restitutie bij de beëindiging van de diensten als hierboven beschreven. De uitzondering op deze regel staat beschreven in clausule 8.7 (iv). Meer informatie over ons retour beleid kan je vinden op.

8.2 Retours

Meer informatie over ons retour beleid kan je vinden op.

9. Algemeen

9.1 Onze rechten om deze voorwaarden over te dragen

We kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. Wij zullen je steeds schriftelijk op de hoogte brengen als dit gebeurt en wij verzekeren je dat de overdracht geen invloed heeft op je rechten zoals in het contract.

9.2 Jouw rechten om deze voorwaarden over te dragen

Onder voorbehoud van clausule 10.1, heeft geen enkel persoon het recht om deze voorwaarden af te dwingen. Je kunt je rechten of je verplichten onder deze voorwaarden pas overdragen als wij hiermee schriftelijk akkoord gaan.

9.3 Voorwaarden die na beëindiging van de overeenkomst geldig blijven

Clausules 3, 4.2, 6.1 en 6.2 blijven geldig na beëindiging van de voorwaarden.

10. Neem met ons contact op

Het Franksmile’s supportteam is tijdens kantooruren steeds beschikbaar op het nummer +31 85 208 7918 of via het e-mailadres support@franksmile.com voor vragen, klachten of meer informatie.

Kantooruren: Maandag – Vrijdag: 9.00 – 19.00.

+31 85 208 7918.